Tjenester

Tjenester

Boliginstallasjoner

El. Entreprenør Kjell Brendjord AS utfører installasjon av elektriske anlegg i både nybygg og eksisterende bygninger.

Næringsinstallasjoner

El. Entreprenør Kjell Brendjord AS tilbyr installasjon av elektriske anlegg i industri- og næringsbygg.

Rehabilitering av elektriske anlegg

Har du fått påvist et brannfarlig og gammelt elektrisk anlegg? Vi utfører totalrehabilitering/utskiftning av gamle elektriske anlegg.

Sjekk av el-anlegg

Vet du hvor sikkert ditt gamle el-anlegg er? Forhør deg med fagfolk! Vi utfører grundige el-sjekker som vil avdekke hvor brannsikkert et elektrisk anlegg faktisk er.

Design/planlegging

El. Entreprenør Kjell Brendjord AS utfører design og planlegging av de fleste elektriske løsninger.

Tele/data/TV/spredenett

El. Entreprenør Kjell Brendjord AS monterer telefoni, data, tv og spredenett i alle typer boliger.

Internkontroll

El. Entreprenør Kjell Brendjord AS utfører internkontroller.

godkjenning

© 2014 Elektroentreprenør Kjell Brendjord AS | Elektriker i Oslo, Akershus og Romerike