Om El. Entreprenør Kjell Brendjord AS

Om El. Entreprenør Kjell Brendjord AS

El. Entreprenør Kjell Brendjord AS ble etablert i 1980, av Kjell Brendjord. Brendjord har arbeidet som elektriker siden 1966, og har bred erfaring innen de fleste felt.

Kompetanse

  • Elektroinstallatør – Nemko Godkjent sertifikat
  • Elkontroll Næring og Bolig
  • Våtromsertifikat

Om Nemko

Det opprinnelige NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle markedsføres og selges i Norge og dermed tilkobles det offentlige strømnettet. Senere ble også testing av krav for radiostøy en del av godkjenningsregimet.

I 1990, da Norge ble en del av EØS, ble EEC-direktivene for sikkerhet (European Community Directives for product safety) implementert, og de obligatoriske nasjonale kravene frafalt. NEMKO ble dermed forvandlet til et uavhengig, selveid selskap, med et rådgivende utvalg sammensatt av representanter for ulike aktører (industri- og handelsorganisasjoner, forbrukergrupper, elselskaper, osv.) som det høyeste tilsynsorgan. NEMKO etablerte samtidig Nemko As som utgjør det sentrale driftsselskapet og er ansvarlig for det som i dag kalles Nemko Group.

Siden 1992 har både omfanget av tjenester og den globale tilstedeværelsen til Nemko utvidet seg betraktelig. I dag tilbyr Nemko testings- inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter og systemer på verdensbasis, og har 24 kontorer på 4 kontinenter.

Fastelektrikerordningen

Nå er det mulig å tegne en fast avtale med en elektriker som kommer jevnlig på kontroll for å sjekke om alt det elektriske er i orden hjemme hos deg.

33 prosent av norske boliger har el-anlegg som er beregnet for et forbruk tilsvarende en bolig på 70-tallet. Og så mange som 40 prosent av alle boligbranner i Norge har elektrisk årsak. De fleste av oss har en fastlege, hvorfor ikke tegne en avtale med en fastelektriker også?

Din Fastelektriker vil gjennomføre en grundig kontroll av ditt el-anlegg. Etterpå vil Fastelektrikeren gi deg råd om:

  • Hva som må gjøres noe med fordi det er direkte farlig/ulovlig
  • Hva som bør gjøres noe med fordi det kan være farlig eller uøkonomisk
  • Hva som kan gjøres noe med fordi det kan bli mer funksjonelt eller triveligere

El. Entreprenør Kjell Brendjord AS er medlem av Fastelektrikerordningen. Kontakt oss dersom du ønsker at vi skal være ditt fastelektrikerfirma.

godkjenning

© 2014 Elektroentreprenør Kjell Brendjord AS | Elektriker i Oslo, Akershus og Romerike